Mesec: novembar 2020.

Pravo pacijenta na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Pacijent ima pravo na blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, u skladu sa zdravstvenim stanjem i utvrđenim stručnim standardima. To podrazumeva odgovarajući nivo pružanja zdravstvenih usluga i humani odnos prema pacijentu. Važnost blagovremenog pružanja zdravstvene usluge ogleda se u tome što od toga veoma često zavisi i sam ishod lečenja. Kvalitet usluge je široka kategorija koja […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na preventivne mere

Pacijent ima pravo na preventivne mere koje imaju za cilj da očuvaju i unaprede zdravlje, spreče, suzbiju i otkriju bolesti (na primer, obavezna vakcinacija dece).  Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja obezbeđuje preventivnu zdravstvenu zaštitu za sve kategorije stanovništva, a izabrani lekar je taj koji obavlja preventivne preglede. Ali se ova zaštita obezbeđuje i na […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na informacije

Istraživanja su pokazala da veliki procenat pacijenata nije zadovoljan obimom informacija koje dobija od zdravstvenih radnika o svojoj bolesti. Ukoliko ne dobija dovoljno informacija pacijentu se umanjuje mougćnost da donese ispravnu odluku koja se tiče načina njegovog lečenja. Zakon propisuje da pacijent ima pravo: na sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, zdravstvenoj službi i […]

Pročitaj više

Strukturirani dijalog za početnike (2020)

Tokom projekta sprovešćemo onlajn trening (preko Zoom platforme) za 30 mladih iz Leskovca i okoline koji će tokom decembra 2020. učestvovati u strukturiranom dijalogu mladih sa donosiocima odluka. Mladi će tokom treninga steći osnovna znanja o aktivnom učešću i upoznati se sa nivoima participacije, kao i biti pripremljeni da aktivno ravnopravno učestvuju u dijalogu sa […]

Pročitaj više

Dostupnost zdravstvene zaštite

Kao prvo pravo koje se garantuje pacijentu/pacijentkinji, Zakona o pravima pacijenata je predvideo pravo na dostupnost zdravstvene zaštite.  Pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite. U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi, bez […]

Pročitaj više

Zakon o pravima pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata propisano je 19 različitih prava koja se moraju poštovati od strane zdravstvenih radnika prilikom pružanja usluga zdravstvene zaštite. Zbog nedovoljne informisanosti građana o ovim pravima, ona često ostaju samo „slovo na papiru“.  U narednom periodu ćemo informisati i edukovati građane i građanke o tome koja im prava po zakonu pripadaju, na […]

Pročitaj više

Poziv za mlade iz Leskovca: strukturirani dijalog sa donosiocima odluka

U periodu od septembra do novembra 2020. sproveli smo istraživanje potreba mladih u Leskovcu, kao i mapirali sve programe lokalnih ustanova namenjene mladima. U saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade, prikupljene podatke iskoristićemo kao polaznu tačku za novi Lokalni akcioni plan za mlade. Tokom decembra 2020 organizovaćemo po prvi put strukturirani dijalog mladih sa donosiocima […]

Pročitaj više

Unapređenje mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu (2020, 2021)

Tokom prve faze projekta, biće izrađena analiza mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca i kreiranje preporuka za njegovo unapređenje. Identifikovani problemi u funkcionisanju mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca biće predstavljeni nadležnim organima. Nakon toga projektni tim će nastaviti sa zagovaranjem za otklanjanje pomenutih nedostataka i implemenataciju preporuka Jedan od fokusa […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42