Aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka u Leskovcu (2022)

Aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka u Leskovcu (2022)

CIlj projekta je informisanje mladih u Leskovcu o prilikama i mehanizmima građanske participacije i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. 

Tokom projekta obeležen je Međunarodni dan mladih u Leskovcu i lansiran je mehanizam za participaciju na lokalnom nivou. Na centralnom gradskom trgu u Leskovcu organizovana su dva štanda i nastup poznatog DJa. Volonteri i volonterke su delili mladima besplatnu limunadu i flajere kampanje, i u razgovoru ih motivisali da pošalju svoj predlog lokalnoj samoupravi.

Na samom događaju je organizovan i Photo Booth, a volonteri i volonterke su delili poklone mladima koji predlože svoju ideju.

Sprovedena je kampanja „Osvežimo grad idejama mladih“.

Tokom trajanja kampanje, dosegnuto je više od 66.000 osoba iz Leskovca i okoline. Za mesec dana trajanja kampanje, više desetina mladih je poslalo svoj predlog za unapređenje sadržaja u Leskovcu. Predlozi su bili vrlo kvalitetni, uglavnom uz poslat dodatan sadržaj koji su mladi kreirali.

Donator: CRTA

Udruženje građana Tim 42