Analiza mehanizama zaštite prava pacijenata u Srbiji (2020)

Analiza mehanizama zaštite prava pacijenata u Srbiji (2020)

Naš tim je u okviru svojih redovnih aktivnosti sproveo Analizu mehanizama zaštite prava pacijenata u Srbiji , kroz analizu rada lokalnih Savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje koji predstavljaju nosioce zaštite prava pacijenata na teritoriji Republike Srbije.

Najvažniji rezultati analize:

  1.  Građani ne koriste dovoljno mehanizam zaštite svojih prava predviđen Zakonom o pravima pacijenata (prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata);
  2.  Izveštaji savetnika za zaštitu prava pacijenata i saveta za zdravlje imaju nedostatke koji otežavaju njihovu analizu i praćenje stanja u oblasti prava pacijenata (neujednačena forma, isticanje isključivo kvantitativnih podataka i sl.);
  3.  Skoro polovina izveštaja savetnika za prava pacijenata nema podataka o broju povreda klasifikovanu po pravima predviđenim Zakonom o pravima pacijenata;
  4.  Nadležnosti lokalnih saveta za zdravlje po Zakonu o pravima pacijenata i Zakona o javnom zdravlju nisu jasno razdvojene i predstavljaju se često u istom izveštaju;
  5.  Nema dovoljno podataka o postupanju zdravstvenih ustanova po preporukama Saveta za zdravlje koje se tiču zaštite prava pacijenata.

Analizu smo sproveli sopstvenim resursima tj. bez finansijske podrške donatora i različitih fondova. Planiramo da i dalje svojim radom ukazujemo na sistemske nedostatke i obavezu poštovanja zakonskih obaveza organa javne uprave.

Udruženje građana Tim 42