Autor: admin

Pravo na bolovanje – prava i obaveze

Zakon o radu predviđa pravo zaposlenog da odsustvuje sa posla usled tzv. privremene sprečenosti za rad (bolovanje). Pored prava, ovaj zakon propisuje i jednu veoma važnu obavezu zaposlenog – da obavesti poslodavca o svojoj sprečenosti i to najkasnije tri dana od dana njenog nastupanja. Poslodavcu je potrebno dostaviti potvrdu lekara koja sadrži i vreme očekivane […]

Pročitaj više

Prava pacijenata – predug rok za zakazani pregled

U slučaju da ne možete obaviti zdravstveni pregled za koji ne postoji lista čekanja u državnoj bolnici u roku od 30 dana možete obaviti pregled kod privatnog lekara i tražiti refundaciju troškova od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Prvo je potrebno da uzmete potvrdu iz zdravstvene ustanove da ne možete da obavite pregled (P3 obrazac)

Pročitaj više

Pristup informacijama od javnog značaja

Po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, svaki građanin ima pravo da od organa javne uprave zahteva pristup informaciji od javnog značaja. Potrebno je da popunjen i potpisan Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja podnesete organu od kojeg tražite obaveštenje o traženoj informaciji, uvid u dokumenta ili dostavljanje kopije istih.

Pročitaj više

Istraživanje: Zadovoljstvo korisnika kvalitetom komunalnih usluga na teritoriji grada Leskovca (2019)

Zakonom o komunalnim delatnostima propisano je da skupština jedinice lokalne samouprave obavezno određuje način kontinuiranog izjašnjavanja (najmanje jednom godišnje) korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti, koje se može organizovati elektronskim putem ili na drugi pogodan način. U praksi se ovakva istraživanja ne sprovode, odnosno o tome nema podataka […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42