Autor: admin

Zeleni fond za životnu sredinu (2021, 2022)

Konkursno finansiranje zaštite životne sredine na teritoriji grada Leskovca sprovodi se po proceduri utvrđenoj u nekoliko akata. Međutim i pored ovih definisanih procedura istraživanje organizacije Tim 42 je pokazalo da je u 2020. godini svega tri projekta napisano u skladu sa smernicama i opštim ciljem konkursa. Veći deo odobrenih projekata iako se u njima ističe […]

Pročitaj više

Građani imaju moć: aktivno učešće građana i građanki Leskovca u donošenju odluka koje se tiču zaštite životne sredine (2021, 2022)

Ciljevi projekta su: Povećana informisanost građana i građanki Leskovca o kvalitetu vazduha putem uvođenja merenja koncentracije suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona od strane nadležnih službi Povećana transparentnost i informisanost građana i građanki Leskovca uvođenjem blagovremenog (a ne retroaktivnog) objavljivanja rezultata merenja kvaliteta vazduha u Leskovcu Adekvatne reakcije nadležnih organa u […]

Pročitaj više

Nacionalni program volontiranja mladih MLADI SU ZAKON 2021 (2021)

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa organizacijama Mladi istraživači Srbije, Pokret gorana Vojvodine, CeGrad i GM Optimist a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program volontiranja mladih Ministarstva omladine i sporta, koji od 2010. kroz lokalne omladinske volonterske projekte (OVP) i nacionalne/međunarodne volonterske kampove podstiče aktivizam i […]

Pročitaj više

Da li znaš kakav vazduh dišeš? Inicijativa za merenje PM čestica u Leskovcu

Zvanični dokumenti lokalne samouprave kažu da Leskovac ima prvu kategoriju vazduha – čist ili neznatno zagađen vazduh gde nisu prekoračene granične vrednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju. Međutim, Leskovac je početkom 2021. godine doneo Kratkoročni akcioni plana za zaštitu vazduha, dokument koji se donosi u slučaju da postoji opasnost po zdravlje ljudi. Ove kontradiktornosti […]

Pročitaj više

Primedbe Tima 42 na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnje MHE „Besкo“ na Kozaračкoj reci

NE za MHE odlučili su u martu ove godine odbornici skupštine opštine Vlasotince. A već u avgustu zakazali javnu raspravu povodom planova za izgradnju treće po redu hidroelektrane na Kozaračkoj/Rupskoj reci. Ostavili smo drugima da analiziraju efekte i poentu ove martovske odluke, a mi smo uputili primedbe na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42