Autor: admin

Strukturirani dijalog za početnike (2020)

Tokom projekta sprovešćemo onlajn trening (preko Zoom platforme) za 30 mladih iz Leskovca i okoline koji će tokom decembra 2020. učestvovati u strukturiranom dijalogu mladih sa donosiocima odluka. Mladi će tokom treninga steći osnovna znanja o aktivnom učešću i upoznati se sa nivoima participacije, kao i biti pripremljeni da aktivno ravnopravno učestvuju u dijalogu sa […]

Pročitaj više

Dostupnost zdravstvene zaštite

Kao prvo pravo koje se garantuje pacijentu/pacijentkinji, Zakona o pravima pacijenata je predvideo pravo na dostupnost zdravstvene zaštite.  Pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite. U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi, bez […]

Pročitaj više

Zakon o pravima pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata propisano je 19 različitih prava koja se moraju poštovati od strane zdravstvenih radnika prilikom pružanja usluga zdravstvene zaštite. Zbog nedovoljne informisanosti građana o ovim pravima, ona često ostaju samo „slovo na papiru“.  U narednom periodu ćemo informisati i edukovati građane i građanke o tome koja im prava po zakonu pripadaju, na […]

Pročitaj više

Poziv za mlade iz Leskovca: strukturirani dijalog sa donosiocima odluka

U periodu od septembra do novembra 2020. sproveli smo istraživanje potreba mladih u Leskovcu, kao i mapirali sve programe lokalnih ustanova namenjene mladima. U saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade, prikupljene podatke iskoristićemo kao polaznu tačku za novi Lokalni akcioni plan za mlade. Tokom decembra 2020 organizovaćemo po prvi put strukturirani dijalog mladih sa donosiocima […]

Pročitaj više

Unapređenje mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu (2020, 2021)

Tokom prve faze projekta, biće izrađena analiza mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca i kreiranje preporuka za njegovo unapređenje. Identifikovani problemi u funkcionisanju mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca biće predstavljeni nadležnim organima. Nakon toga projektni tim će nastaviti sa zagovaranjem za otklanjanje pomenutih nedostataka i implemenataciju preporuka Jedan od fokusa […]

Pročitaj više

Upitnik o položaju i potrebama mladih u Leskovcu

Tim 42 je započeo istraživanje o položaju i potrebama mladih u Leskovcu, kao jedan od prvih koraka u procesu uspostavljanja strukturiranog dijaloga mladih sa donosiocima odluka. Putem online upitnika želimo da ispitamo koje su to potrebe mladih u Leskovcu, koliko su prilike i sadržaji koji su dostupni prilagođeni mladima, kao i da saznamo predloge za […]

Pročitaj više

Learning baloon (2020, 2021)

Erasmus plus projekat „Learning baloon“ sprovodimo u partnerstvu sa organizacijom Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena. Ciljevi projekta su: duboko razumevanje procesa neformalnog obrazovanje i celoživotnog učenja, njegovih karakteristika i svrhe u inteterkulturnom radu; razvijanje kapaciteta i profesionalizacija omladinskih radnika i omladinskih lidera na polju neformalnog obrazovanja, što dalje vodi ka građanskom angažovanju i odgovornom […]

Pročitaj više

Nacionalni program volontiranja mladih MLADI SU ZAKON 2020 (2020)

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa organizacijama Mladi istraživači Srbije, Pokret gorana Vojvodine, CeGrad i Empower a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program volontiranja mladih Ministarstva omladine i sporta, koji od 2010. kroz lokalne omladinske volonterske projekte (OVP) i nacionalne/međunarodne volonterske kampove podstiče aktivizam i volontiranje […]

Pročitaj više

First steps towards youth-centered Leskovac (2020)

Tokom projekta, sprovešćemo dva istraživanja na teritoriji grada Leskovca: Istraživanje potreba mladih u Leskovcu Sveobuhvatno istraživanje programa i sadržaja koji su dostupni mladima u Leskovcu od strane raznih ustanova, institucija, organizacija. Projektni tim će analizirati i uporediti rezultate ova dva istraživanja i organizovati okrugli sto sa donosiocima odluka iz lokalne samouprave, lokalne kancelarije za mlade, […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42