Besplatna pravna pomoć dostupna građanima Leskovca (2022)

Besplatna pravna pomoć dostupna građanima Leskovca (2022)

Projektni tim će izraditi analizu primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na teritoriji grada Leskovca od početka njegove primene do kraja 2021. godine. Analiza će obuhvatiti podatke Gradske uprave grada Leskovca (u okviru koje se nalazi kancelarija za besplatnu pravnu pomoć lokalne samouprave), podatke iz relevantnih izveštaja o do sada pruženoj pomoći na teritoriji grada, informacije o nivou obaveštenosti građana i građanki o pravu na besplatnu pravnu pomoć (istraživanje će se vršiti putem online ankete) i sve ostalo što je vezano za funkcionisanje ovog mehanizma. Na kraju, projektni tim izradiće i preporuke za unapređenje trenutnog stanja.


U okviru kampanje, u tradicionalnim medijima i na društvenim mrežama informisaćemo (potencijalne) korisnike i korisnice o mehanizmu za beslatnu pravnu pomoć kao i načinima da to pravo ostvare, kontaktima pružalaca pravne pomoći i njihovim adresama. Takođe, plasiraćemo u javnost najvažnije informacije iz analize. Na okruglom stolu koji ćemo organizovati u saradnji sa predstavnicima Centra za socijalni rad, pružalaca besplatne pravne pomoći ali i potencijalnim pružaocima i svim relevantnim udruženjima, predstavićemo rezultate analize u želji da motivišemo što više subjekata da se priključe sistemu kako bi što veći broj građana mogao da bude obuhvaćen ovim uslugama.

Donator: Grad Leskovac

Udruženje građana Tim 42