Besplatni servis za građane o radnim pravima (2020)

Besplatni servis za građane o radnim pravima (2020)

Projektne aktivnosti su osmišljene kao odgovor na pogoršanje položaja i statusa radnika i radnica u Jablaničkom okrugu, jednom od najsiromašnijih okruga u Srbiji, a u toku epidemije virusa Covid 19. Zbog potencijalnih ekonomskih gubitaka, rukovodstva nekih fabrika odlučila su da nastave svoju delatnost uprkos aktima Vlade RS, epidemiologa, Zavoda za javno zdravlje i lokalnog kriznog štaba. Pored toga što se na ovaj način krše naredbe i odluke izvršne vlasti, krše se i zakoni koji regulišu bezbednost i zdravlje na radu radnika kao i zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Zaposleni su primoravani na rad bez primene propisanih mera zaštite, pod usmenom pretnjom otkazima. Organizovan je prevoz radnika do radnog mesta u prepunim autobusima, sa često većim brojem putnika od dozvoljenog. Prema dostupnim informacijama, neke od većih fabrika bez ikakvih ugovora “upošljavaju” nove radnike u svojim pogonima. Primećen je i određeni vid finansijskog pritiska putem nuđenja bonusa za rad onim radnicima koji prihvate ovakve uslove rada ali i davanjem dvosmislenih obaveštenja o statusu zaposlenih koji obavljaju svoje zadatke i onih koji to odbijaju da čine

Tokom projekta sprovedena je informativna kampanja koja građanima i građankama Jablaničkog okruga pruža jasniji uvid u radna prava koja imaju, kao i na koji način mogu da ih koriste i štite. Poseban akcenat je stavljen na prava su im trenutno ograničena ili ugrožena zbog epidemije Covid 19.

Na sajtu organizacije uspostavljena je administrativna pomoć i podrška za ostvarivanje prava građana.

Ovaj servis građanima i građankama prvenstveno pomaže da reše nedoumice i budu svesni svojih prava i obaveza, kao i omogućava najugroženijima da ne budu zloupotrebljeni.

Donator: Fondacija Ana i Vlade Divac

Udruženje građana Tim 42