Da li znaš kakav vazduh dišeš? Inicijativa za merenje PM čestica u Leskovcu

Da li znaš kakav vazduh dišeš? Inicijativa za merenje PM čestica u Leskovcu

Zvanični dokumenti lokalne samouprave kažu da Leskovac ima prvu kategoriju vazduha – čist ili neznatno zagađen vazduh gde nisu prekoračene granične vrednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju. Međutim, Leskovac je početkom 2021. godine doneo Kratkoročni akcioni plana za zaštitu vazduha, dokument koji se donosi u slučaju da postoji opasnost po zdravlje ljudi. Ove kontradiktornosti savršeno oslikavaju situaciju na terenu – problem sa kvalitetom vazduha postoji, ali nas nadležni uveravaju da je vazduh prve kategorije.

U poslednjem godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha Zavoda za javnog zdravlje Leskovac upozoravaju da je stopa oboljevanja stanovnika za sva respiratorna oboljenja veća u grejnoj sezoni u odnosu na vangrejnu sezonu, što se može dovesti u vezu sa povećanim zagađenjem vazduha. U toku zimskih meseci, vazduh se u Leskovcu vidi.

Zbog svega ovoga pokrenuli smo inicijativu za:

uvođenje merenja koncentracije suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona u Leskovcu
– blagovremeno objavljivanje rezultata merenja kvaliteta vazduha u Leskovcu

Peticiju možete potpisati ovde.

Trenutno se u Leskovcu informacije o kvalitetu vazduha objavljuju sa zakašnjenjem od nekoliko dana (u proseku 2-3 dana) čime se ne ispunjava svrha ove aktivnosti, a to je blagovremeno obaveštavanje građana i građanki o nivoima zagađujućih materija. Nema obezbeđene automatske merne stanice za grad kako bi podaci o kvalitetu vazduha bili dostupni stanovništvu u realnom vremenu i kako bi se na vreme reagovalo adekvatnim preporukama u cilju zaštite zdravlja.

Udruženje građana Tim 42