Dajte svoj predlog za budžet u Leskovcu

Dajte svoj predlog za budžet u Leskovcu

Grad Leskovac je otvorio javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu odluke o budžetu za 2023. godinu.

Tim 42 poziva sve zainteresovane građane da svoje predloge dostave Gradskoj upravi grada Leskovca – Odeljenju za finansije putem elektronske pošte na e-mail adresu: finansijele@gmail.com, putem ubacivanja predloga u glasačke kutije u Gradskom uslužnom centru ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Leskovca – Odeljenje za finansije, ul. Trg revolucije 45, Leskovac, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu grada Leskovca za 2023. godinu“.

Rok za dostavljanje predloga je 27.10.2022. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, privrednicima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog informisanja će se održati u sali Skupštine grada Leskovca, ul. Pana Đukića 9-11, Leskovac, 25.10.2022. godine sa početkom u 15:00 časova. Ovo je prilika za građane da dodatno obrazlože svoj predlog.

Sve dodatne informacije i formulare u vezi javne rasprave možete pronaći ovde.

Udruženje građana Tim 42