Dijalog za bolji vazduh (2022, 2023)

Dijalog za bolji vazduh (2022, 2023)

Cilj projekta je uspostavljanje dijaloga za bolji vazduh u Leskovcu: aktivno uključivanje svih aktera na lokalnom nivou (lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, edukativnih ustanova i građana) u unapređenje stanja kvaliteta vazduha u Leskovcu.

Projektni tim će prikupiti i analizirati podatke o kvalitetu vazduha u Leskovcu, izraditi dokument Ocena stanja kvaliteta vazduha uz učešće svih interesnih strana, i uspostaviti Dijalog za bolji vazduh na lokalnom nivou. Ideja dijaloga je da uključi sve interesne strane: lokalnu samoupravu, organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove, institucije, građane i privredu u unapređenje kvaliteta vazduha u Leskovcu.

Donator: Delegacija EU u Srbiji u okviru projekta Dijalog promena koji sprovodi Beogradska otvorena škola

Udruženje građana Tim 42