Eko građanska patrola (2022)

Eko građanska patrola (2022)

Ovaj projekat sprovodimo u saradnji sa regionalnim informativnim internet portalom Rešetka. Cilj projekta: Građani i građanke Leskovca su informisani o mehanizmima da reše ekološke probleme, o ekološkim problemima se piše i izveštava u medijima, i povećan je broj aktivno uključenih građana u rešavanje ekoloških problema na lokalu putem uspostavljene pravne podrške.

Tokom projekta sproveli smo javni poziv za prijavljivanje ekoloških problema. Na ovaj način mapirali smo najvažnije ekološke probleme na lokalu i kroz informativnu kampanju želimo da stavimo fokus na ova pitanja koja su građanima važna.

Pravni tim organizacije pruža praktičnu podršku građanima da prijave nadležnima ekološki problem. Podrška se sastoji iz: kreiranja obrazaca, mapiranja nadležnih ustanova, kreiranje podnesaka i dopisa, kao i praćenje procesa do samog kraja (eventualne žalbe drugostepenom organu i dalje postupanje) a sve do trenutka rešavanja problema.

Istovremeno, partnerski medij tokom projekta kreira informativne priloge o ekološkim problemima sa kojima su se javili građani Leskovca, u cilju podizanja svesti javnosti o ekološkim pitanjima, ali i kao pritisak na donosioce odluka da se na ove probleme utiče. 

Donator: Fondacija Ana i Vlade Divac

Udruženje građana Tim 42