First steps towards youth-centered Leskovac (2020)

First steps towards youth-centered Leskovac (2020)

Tokom projekta, sprovešćemo dva istraživanja na teritoriji grada Leskovca:

  • Istraživanje potreba mladih u Leskovcu
  • Sveobuhvatno istraživanje programa i sadržaja koji su dostupni mladima u Leskovcu od strane raznih ustanova, institucija, organizacija.

Projektni tim će analizirati i uporediti rezultate ova dva istraživanja i organizovati okrugli sto sa donosiocima odluka iz lokalne samouprave, lokalne kancelarije za mlade, predstavnicima institucija i nevladinih organizacija, i što je najvažnije, mladim ljudima koji su zainteresovani da aktivno učestvuju u kreiranju programa. Ovaj proces će predstavljati prvi korak ka strukturiranom dijalogu mladih i donosioca odluka u Leskovcu.

Kako je Lokalni akcioni plan za mlade u Leskovcu (LAP) usvojen za period 2016-2020, a novi tek treba predložiti i usvojiti, ovo istraživanje i učešće mladih u procesu donošenja odluka biće važan prvi korak u kreiranju politika okrenutim potrebama mladih.

Uporednim istraživanjem potreba mladih i programima koji se nude na lokalnom nivou, mapiraćemo jaz između njih i stvoriti početnu tačku za nove dokumente (Lokalni akcioni plan za mlade za period 2021-2025) koji će se bazirati na stvarnim potrebama mladih ljudi. Takođe, želimo da naglasimo potrebu da se ova vrsta istraživanja vrši periodično, i podstaknemo aktivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka na lokalu

Donator: RYCE Youth Fund

Udruženje građana Tim 42