Građani imaju moć: aktivno učešće građana i građanki Leskovca u donošenju odluka koje se tiču zaštite životne sredine (2021, 2022)

Građani imaju moć: aktivno učešće građana i građanki Leskovca u donošenju odluka koje se tiču zaštite životne sredine (2021, 2022)

Ciljevi projekta su:

  1. Povećana informisanost građana i građanki Leskovca o kvalitetu vazduha putem uvođenja merenja koncentracije suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona od strane nadležnih službi
  2. Povećana transparentnost i informisanost građana i građanki Leskovca uvođenjem blagovremenog (a ne retroaktivnog) objavljivanja rezultata merenja kvaliteta vazduha u Leskovcu
  3. Adekvatne reakcije nadležnih organa u slučaju povećanog zagađenja vazduha u Leskovcu

U okviru projekta sproveli smo informativnu kampanju sa ciljem da građane i građanke Leskovca upoznamo sa aktuelnim problemima sa kvalitetom vazduha.

Zatražili smo održavanje javne rasprave na temu klaliteta vazduha i uvođenja merenja PM čestica, koju je podržalo oko 900 građana i građanki Leskovca.

Uz našu podršku, više od 650 građana i građanki Leskovca uputilo je prigovor na kvalitet vazduha Odeljenju za zaštitu životne sredine.

Podršku inicijativi putem onlajn kampanje pružilo je više od 5000 građana i građanki.

Donator: Crta u okviru inicijative Građani imaju moć

Udruženje građana Tim 42