Indikativna merenja PM čestica u Leskovcu pokazuju da je vazduh opasan po zdravlje

Indikativna merenja PM čestica u Leskovcu pokazuju da je vazduh opasan po zdravlje

Odeljenje za zaštitu životne sredine grada Leskovca objavilo je na sajtu grada rezultate indikativnih merenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu. Ovakva vrsta merenja vrši se od početka 2022, a nije adekvatna iz više razloga: ne prikazuje koncentracije svih zagađujućih materija koje bi trebalo da se prate, prikazuju prosečnu vrednost u toku 24 sata tako da ne znamo kolike su najviše izmerene vrednosti, a i rezultate merenja građani saznaju sa velikim zakašnjenjem.

Pored svih nedostataka, rezultati merenja pokazuju vrlo zabrinjavajuće trendove. Od 21 dana koliko su u Leskovcu vršena merenja, koncentracija PM10 čestica u vazduhu je samo tokom 3 dana bila u okviru dozvoljenih granica. To znači da je najveći deo vremena vazduh u Leskovcu imao negativan uticaj na zdravlje ljudi.

Ono što je dodatno zavrinjavajuće je da je za iste datume kada su izvršena ova merenja, Odeljenje za zaštitu životne sredine vazduh ocenilo kao dobar ili čak odličan, uzevši u obzir samo koncentracije čađi, i na taj način nije obavestilo građane Leskovca o negativnom uticaju zagađenja.

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca je zatražilo od Ministarstva zaštite životne sredine uvođenje automatske merne stanice na teritoriji grada 1. decembra 2021. godine. Ova stanica bi davala podatke o zagađenju blagovremeno i svakodnevno, tako da građani Leskovca ne bi zavisili od procena Odeljenja za zaštitu životne sredine kojima nisu obuhvaćena sva merenja.

Probali smo da putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja saznamo da li je nakon 7 meseci ministarstvo odgovorilo na ovu molbu i na koji način, ali odgovor nismo dobili. Nadamo se da ćemo nakon reakcije Poverenika moći da sa građanima podelimo i ovu informaciju.

Najbitnije pitanje na kom ćemo insistirati je da li će grad, u slučaju negativnog odgovora, obezbediti javnosti potpune i blagovremene informacije o kvalitetu vazduha onako kako to zakon nalaže.

Udruženje građana Tim 42