Izrada i dostavljanje otkaza ugovora o radu

Izrada i dostavljanje otkaza ugovora o radu

Povodom učestalih navoda u medijima da su neki poslodavci koristili vanredno stanje i svojim zaposlenim „uručivali“ otkaze putem SMS poruke, upućujemo na odredbe Zakona o radu koje se tiču izrade i dostavljanja rešenja o otkazu.

Otkaz mora biti izrađen u pisanom obliku, u formi rešenja i sadrži nekoliko elemenata:

  • UVOD (podaci o poslodavcu koji daje otkaz, propis na osnovu koga se daje otkaz)
  • IZREKA (navodi se koji zaposleni dobija otkaz, koji broj ugovora o radu se otkazuje, šta je otkazni razlog– da li je to nesposobnost ili neadekvatno ponašanje zaposlenog, povreda radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline i sl.)
  • OBRAZLOŽENJE (obavezni deo rešenja o otkazu koji u stvari objašnjava zaposlenom zbog čega je dobio otkaz tj. kako je razlog za otkaz nastao)
  • POUKA O PRAVNOM LEKU (ovim delom rešenja zaposlenom se daju informacije kom organu se može obratiti da zaštiti svoja prava i u kom roku)
  • POTPIS (ovlašeno lice poslodavca mora potpisati rešenje kako bi ono formalno bilo ispravno).

Nakon što je rešenje izrađeno na propisani način ono se mora dostaviti zaposlenom. Pravila o dostavljanju su precizna. Prvo se pokušava lična dostava na radnom mestu ili mestu prebivališta/boravišta zaposlenog (putem pošte ili preko ovlašćenog lica poslodavca). Često se dešava da ovaj pokušaj dostave ne uspe ili zaposleni ne želi da potpiše dostavnicu u nameri da izbegne prekid radnog odnosa. Međutim to NE SPREČAVA da radni odnos prestane. 

Zakon je ostavio poslodavcu mogućnost da, u slučaju odbijanja prijema otkaza ili neuspešne dostave, sačini belešku o tome, okači otkaz na oglasnoj tabli u svojim prostorijama i nakon osam (kalendarskih, ne radnih) dana SMATRA SE DA JE OTKAZ URUČEN. O datumu postavljanja i skidanja sa oglasne table se sačinjava beleška. Zaposleni nema uvida u ovaj proces, a ipak mu je radni odnos prestao po zakonu danom skidanja otkaza sa oglasne table.

Datum prestanka radnog odnosa je bitan zbog toga što od tada teku rokovi za sudsku zaštitu (60 dana od prestanka radnog odnosa jer rok za pokretanje spora). Zaposleni koji je odbio prijem otkaza i tako propustio da se upozna sa njegovom sadržinom će imati teškoća oko sastavljanja tužbe (što mora uraditi u roku od 60 dana) i teže će ostvariti svoja prava pred nadležnim organima. 

Udruženje građana Tim 42