Javni konkurs za tajne prijatelje

Javni konkurs za tajne prijatelje

Udruženje Tim 42 sprovelo je Analizu Konkursa za finansiranje ili sufinasiranje programa/projekata udruženja u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini grada Leskovca

Ova analiza bi trebalo da odgovori na sledeća pitanja: 

  1. da li je postupak izbora programa/projekata bio transparentan, 
  2. da li je donator (Grad Leskovac) adekvatno pratio realizaciju programa/projekata i 
  3. da li su podnosioci kroz svoje projekte/programe uspeli da unaprede kvalitet života građana iz socijalno ugroženih kategorija.

Istraživači udruženja Tim 42 su analizirali postupak izbora programa/projekata, prikupili i analizirali predloge programa/projekata koji su finansirani na ovom konkursu, narativne i finansijske izveštaje koje su podnosioci dostavili donatoru, priloge koji su pratili dostavljene izveštaje kao i informacije o monitoringu podnosioca od strane donatora (grada Leskovca). Prikupljeno je i pregledano oko šest hiljada stranica projektne dokumentacije

Analiza sadrži preporuke za unapređenje procesa dodeljivanja sredstava po ovom javnom konkursu.


Udruženje građana Tim 42