Javnu raspravu na temu kvaliteta vazduha zatražilo 896 građana i građanki Leskovca

Javnu raspravu na temu kvaliteta vazduha zatražilo 896 građana i građanki Leskovca

U Leskovcu se redovno vrše merenja zagađenja vazduha na tri lokacije u gradu, ali se ne meri koncentracija suspendovanih PM 2.5 i PM 10 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona.

Izveštaji Zavoda za javno zdravlje Leskovac već nekoliko godina unazad ukazuju na to:

  • da je akutni i hronični bronhit (Bronchitis acuta i Bronchitis chronica) u zimskom periodu, u grejnoj sezoni, najčešće oboljenje registrovano u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na drugom mestu je hronična opstruktivna bolest pluća a nakon toga astma (Asthma bronchiale);
  • da je najveća stopa obolevanja od respiratornih oboljenja u prvom kvartalu 2020. god. kada je i registrovano veliko zagađenje
  • da je stopa obolevanja / 100.000 stanovnika za sva respiratorna oboljenja u Leskovcu je veća 2,5 puta u grejnoj sezoni u odnosu na vangrejnu sezonu;
  • da je stanovništvo grada Leskovca bilo izloženo pojačanom štetnom dejstvu zagađenog vazduha, u zimskom periodu, za vreme trajanja grejne sezone, tako da je postojao rizik po zdravlje izložene populacije.

Zbog svega gore navedenog, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, predložili smo da grad Leskovac do 01. februara 2022. godine održi javnu raspravu o merenju kvaliteta vazduha na teritoriji grada. Ovu inicijativu za sedam dana svojim potpisom je podržalo 896 građana i građanki Leskovca.

Inicijativa i potpisi predati su lokalnoj samoupravi 23.11.2021. Tim 42 se zahvaljuje svim građanima i građankama Leskovca koji su se aktivno uključili u kampanju. O datumu zakazivanja javne rasprave i daljim koracima redovno ćemo obaveštavati javnost.

Udruženje građana Tim 42