Da li je zagađenje vazduha u Leskovcu tema za šalu?

Da li je zagađenje vazduha u Leskovcu tema za šalu?

Povodom jučerašnje sednice Gradskog veća Tim 42 podseća nadležne institucije, građane i građanke grada Leskovca na nekoliko činjenica.

Zavod za javno zdravlje Leskovac godinama unazad upozorava da je stopa obolevanja od respiratornih oboljenja višestruko veća u grejnoj sezoni i da je tada celokupno stanovništvo grada izloženo štetnom dejstvu zagađenog vazduha.

Niko od nadležnih ne kontroliše ispuštanje zagađujućih materija u vazduh iz domaćinstava.

Merenja štetnih materija u slučajevima požara na divljim deponijama se ne sprovode.

Lokalni registar zagađivača nema podataka o tome ko i koliko zagađuje vazduh.

Prvi podaci o merenjima PM čestica pokazuju da je njihova koncentracija u vazduhu visoka.

Koncentracije čađi često premašuju dozvoljene vrednosti.

To što je jedna sugrađanka uputila čak 10 žalbi Gradskom veću i to što je prošle godine više stotina građana i građanki uputilo prigovore Gradskoj upravi grada Leskovca zbog zagađenog vazduha, pokazuje a oni prepoznaju problem, da taj problem utiče na kvalitet njihovog života i zdravlja i da su zabrinuti za sebe, svoju decu, svoje porodice.

Zbog toga se može zaključiti da je situacija po pitanju kvaliteta vazduha u Leskovcu dramatična, a ne komična i da zahteva hitnu reakciju nadležnih ali i cele zajednice.

Udruženje građana Tim 42