Kako da kontaktirate Savetnika za zaštitu prava pacijenata?

Kako da kontaktirate Savetnika za zaštitu prava pacijenata?

Ako smatrate da vam je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da vam je postupkom zdravstvenog radnika uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, imate pravo da podnesete prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata.

Funkciju Savetnika za zaštitu prava pacijenata u Leskovcu obavlja Slaviša Stojiljković, Odeljenje za društvene delatnosti. Obrazac prigovora možete skinuti ovde, a Savetniku se prigovorom možete obratiti na tri načina:

  • preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj, Trg revolucije 45/1, 16000 Leskovac (potvrdu o prijemu pošiljke koju izdaje JP Pošta Srbije obavezno sačuvajte kao
    dokaz o obraćanju);
  • prigovor predati lično na pisarnici Gradske uprave grada Leskovca, Trg revolucije 45/1, zgrada Osmospratnice, (jedan primerak prigovora sa prijemnim pečatom organa obavezno zadržite za sebe kao dokaz o obraćanju);
  • poslati elektronskim putem na adresu Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj drustvene.delatnosti@gradleskovac.org.

Savetniku se možete obratiti i telefonom, na broj 0648974023.

Ukoliko imate poteškoća sa popunjavanjem prigovora, prikupljanjem neophodne dokumentacije ili niste sigurni koja prava Vam kao pacijentu/pacijentkinji po zakonu pripadaju, obratite se našoj organizaciji na adresu pravapacijenata@team42.org.rs

Udruženje građana Tim 42