Kako da prijavite zagađenje bukom?

Kako da prijavite zagađenje bukom?

Buka u životnoj sredini jeste svaki neželjen ili štetan zvuk emitovan na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, koji je proizvod aktivnosti ljudi, uključujući buku koju emituju prevozna sredstva, drumski, železnički i vazdušni saobraćaj, kao i buku koja nastaje od industrijskih i proizvodnih aktivnosti.

Iako buka ima negativni efekat na zdravlje, i često građani na društvenim mrežama negoduju povodom povećanog intenziteta buke, mali broj ljudi se odlučuje da istu prijavi nadležnim organima.

Zato ako primetite da u vašem okruženju neka firma, preduzeće, preduzetnik, manifestacija i sl. pravi buku svojom poslovnom aktivnošću u tolikoj meri da vas to ometa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti obratite se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca – Inspekciji za zaštitu životne sredine. Ovom organu prijavu možete uputiti:

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili poteškoća sa podnošenjem prijave, ili niste zadovoljni postupanjem nadležnog organa i potrebna vam je pomoć, možete se obratiti našem timu putem ovog mejla.

Tekst je nastao u okviru projekta Povezivanje: ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana“, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).

Udruženje građana Tim 42