Kako da prijavite zagađenje vazduha?

Kako da prijavite zagađenje vazduha?

Ministarstvo rudarstva i energetike je prošle godine usvojilo definiciju energetskog siromaštva – to je stanje u kojem domaćinstvo nema na raspolaganju dovoljno mogućnosti da obezbedi potrebnu količinu energije koja je neophodna za zdrav i dostojanstven život i to na način koji ne ugrožava druge osnovne životne potrebe domaćinstva ili šire zajednice.

U praksi ovo se najčešće ogleda u tome da neko domaćinstvo koristi plastiku, stare stvari ili proizvode od gume za zagrevanje kuće. Međutim, čest je slučaj da i neka manja preduzeća koriste ovakve načine za zagrevanje svojih prostorija kako bi smanjili troškove poslovanja. Spisak zagađujućih materija koji se emituje ovakvim sagorevanjem je ogroman, a negativni uticaj na zdravlje ovih pojedinaca i šire zajednice veoma veliki.

Zato ako primetite da u vašem okruženju neko pravno ili fizičko lice pali gume, plastiku, stare stvari i slično obratite se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca – Inspekciji za zaštitu životne sredine. Ovom organu prijavu možete uputiti:

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili poteškoća sa podnošenjem prijave, ili niste zadovoljni postupanjem nadležnog organa i potrebna vam je pomoć, možete se obratiti našem timu putem ovog mejla.

Tekst je nastao u okviru projekta Povezivanje: ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana“, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).

Udruženje građana Tim 42