Kako do posla? E-Vodič za mlade (2023)

Kako do posla? E-Vodič za mlade (2023)

Ideja ovog e-vodiča jeste da razjasni neke od osnovnih koraka i pojmova sa kojima se možete sresti tokom procesa zaposlenja: radna biografija, motivaciono pismo, konkurisanje za posao, govor tela, intervju… kao i da vam pomogne da samostalno napravite prvi korak ka zaposlenju. 

Ovaj e-vodič zamišljen je kao polazna tačka onima koji traže posao, a autor vodiča se dotakao osnovnih koraka koje treba preduzeti u procesu zaposlenja i dao osnovne smernice, što znači da ćete nakon čitanja e-vodiča imati osnovu da dalje tragate za informacijama i odgovorima koje možda nismo uspeli da obuhvatimo ovim e-vodičem.

E-vodič „Kako do posla?“ možete naći OVDE.

Ova publikacija je izrađena uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Tima 42 i ne mora nužno odražavati stavove Evropske unije.

Udruženje građana Tim 42