Kako i kome da prijavite zračenje baznih stanica mobilne telefonije?

Kako i kome da prijavite zračenje baznih stanica mobilne telefonije?

Često nam se građani i građanke javljaju zabrinuti zbog eventualnog zračenja raznih baznih stanica mobilne telefonije koje su postavljene blizu njihove kuće ili stana. Ono što malo njih zna je da Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja reguliše ovu oblast i da su propisane granice ovih zračenja koje ne smeju biti prekoračene. Zona opasnog zračenja jeste prostor oko izvora nejonizujućih zračenja u kome intenzitet zračenja prelazi propisanu granicu.

Ukoliko sumnjate da stanica mobilne telefonije ili trafostanica emituje nejonizujuće zračenje veće od propisanog obratite se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca – Inspekciji za zaštitu životne sredine. Ovom organu prijavu možete uputiti:

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili poteškoća sa podnošenjem prijave, ili niste zadovoljni postupanjem nadležnog organa i potrebna vam je pomoć, možete se obratiti našem timu putem ovog mejla.

Tekst je nastao u okviru projekta Povezivanje: ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana“, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).

Udruženje građana Tim 42