Kako Leskovac (ne) sprovodi Kratkoročni akcioni plan za kvalitet vazduha

Kako Leskovac (ne) sprovodi Kratkoročni akcioni plan za kvalitet vazduha

Grad Leskovac je u svom Kratkoročnom akcionom planu za zaštitu vazduha za period 2021 – 2023 godine predvideo merenja:

  • PM 10 čestica
  • PM 2.5 čestica
  • ugljen monoksida
  • prizemnog ozona

U istom dokumentu predviđena je i kontrola individualnih ložišta koja po navodima nadležnih najviše zagađuju vazduh, ali i druge mere u cilju unapređenja kvaliteta vazduha.

Pitali smo Odeljenje za zaštitu životne sredine šta je od navedenog ispunjeno u cilju primene plana do polovine 2022. i dobili odgovor – ne mnogo. Tačnije, iz pomenutog odeljenja je rečeno da se PM 2.5 čestice, ugljen monoksid i prizemni ozon i dalje ne mere. PM 10 čestice mere se samo 56 dana u toku godine.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koje su predviđene Kraktoročnim akcionim planom, a koje bi trebalo da unaprede kvalitet vazduha u gradu. Ne zna se ni datum početka korišćenja automatske merne stanice. Kontrola individualnih ložišta se još uvek ne vrši. Ne kontrolišu se ni oni koji spaljuju sekundarne sirovine. Spisak obveznika koji su dostavili podatke o izvorima zagađivanja za 2021. godinu je i dalje u pripremi i još uvek nije objavljen na sajtu.

Nakon ovakvog odgovora možemo samo da pitamo zbog čega grad Leskovac ne ispunjava obaveze propisane zakonima, uredbama, pravilnicima ali i planovima u oblasti zaštite životne sredine koje sam donosi.

Udruženje građana Tim 42