Koja prava ima potrošač kad Gradsko veće odloži početak grejne sezone?

Koja prava ima potrošač kad Gradsko veće odloži početak grejne sezone?

Gradsko veće grada Leskovca je usvojilo odluku da se za grejnom sezonom krene od 1. novembra zbog „povoljnih vremenskih uslova i opšte situacije sa energentima“.

Ova odluka nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i brojnim propisima koji regulišu odnos korisnika toplotne energije i pružaoca usluge – u ovom slučaju JKP Toplane Leskovac. Na primer, isporuka toplotne energije regulisana je lokalnom Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. U ovom dokumentu se kaže da grejna sezona počinje 15. oktobra, ali da ona može krenuti i ranije ili trajati duže zbog vremenskih uslova (hladnoće), da se usluga pruža od 06:00 ili 07:00 do 21:00, da propisana temperatura u grejanom prostoru treba da iznosi 20 °C (+/- 2 °C). Ova odluka i pojedinačni ugovori zaključeni sa korisnicima toplotne energije predstavljaju osnovu za regulisanje međusobnih prava i obaveza. Ovaj dokument je usvojila Skupština grada.

Međutim, ova Odluka ne predviđa mogućnost da organ lokalne samouprave odloži trajanje grejne sezone na osnovu svojih predviđanja (u ovom slučaju spoljne temperature), tj da samo par sati pre početka grejne sezone menja ugovorne obaveze JKP Toplane i time krši prava korisnika.  

Pozivamo sve korisnike usluga ovog komunalnog preduzeće da podnesu reklamacije na kvalitet usluge grejanja. To možete učiniti elektronskim putem na reklamacije@toplanaleskovac.rs ili pisanim putem na adresu JKP Toplana Leskovac, ul. Jedanaesti Oktobar br. 25, Leskovac.

Mi ćemo kao organizacija svakako učiniti sve ono što je u našoj moći da zaštitimo korisnike usluga.

Udruženje građana Tim 42