Leskovac izdvaja za piće, kafu i čaj više sredstava nego za projekte Fonda za zaštitu životne sredine

Leskovac izdvaja za piće, kafu i čaj više sredstava nego za projekte Fonda za zaštitu životne sredine

Grad Leskovac je objavio odluku o finansiranju i sufinasiranju projekata koji imaju za cilj zaštitu životne sredine u 2022. godini. Novina u odnosu na prethodni konkurs bila je ta što je za ove namene izdvojeno 1.850.000,00 dinara, što je za milion dinara manje.

Procenjeno je da će troškovi Republike Srbije za ispunjavanje svih obaveza u postupku pristupanja EU u oblasti zaštite životne sredine iznositi preko 10 milijardi evra. Lokalne samouprave imaju obavezu da ispune veliki deo tih obaveza i samim tim snose (veći) deo troškova.

Da li je naša lokalna samouprava procenila da projekti zaštite životne sredine nisu potrebni ili je nešto drugo u pitanju, to nismo uspeli da saznamo. Ali smo analizirajući plan javnih nabavki grada za 2022. godinu pronašli neke stvari za koje je po mišljenju nadležnih potrebno izdvojiti veća sredstva nego za projekte zaštite životne sredine.

Da li i vi mislite da su piće, kafa, čaj i šećer važniji?

Projekti Fonda za zaštitu životne sredine1,850,000.00
Štampani materijal5,539,181.00
Кancelarijski materijal4,000,000.00
Toneri za štampače i fotokopir aparate4,000,000.00
Usluga štampanja monografije o gradu Leskovcu3,333,333.00
Piće, kafa, čaj i šećer3,000,000.00
Čišćenje radijatora i zamena starih ventila3,000,000.00
Кancelarijski nameštaj2,664,958.00
Praznično ukrašavanja grada Leskovca2,166,667.00
Štampanje biltena „Leskovački glasnik“2,166,666.00
Budžet za projekte Fonda za zaštitu životne sredine u odnosu na druge troškove predviđene Planom javnih nabavki

Na osnovu analize konkursa Fonda za zaštitu životne sredine koju smo sproveli tokom prethodnih meseci, uputili smo i preporuku da se poveća iznos novčanih sredstava namenjenih za finansiranje i sufinansiranje projekata u Programu godišnjeg korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca.

Projekat „Zeleni fond za životnu sredinu“ je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva

Udruženje građana Tim 42