Leskovac po meri mladih / Youth tailored Leskovac (2021, 2022)

Leskovac po meri mladih / Youth tailored Leskovac (2021, 2022)

Tokom projekta sa mladima i donosiocima odluka u Leskovcu ćemo kreirati i pilotirati mehanizam za aktivnije učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.


Projekat ima za cilj:

  • da omogući mladim ljudima iz Leskovca da steknu znanja i veštine na temu aktivnog učešća, omladinskog rada i omladinske politike, da se upoznaju sa relevantnim akterima i njihovim ulogama i istraže važna dokumenta
  • da mladi i omladinski radnici analiziraju trenutne prakse za aktivno uključivanje mladih (na lokalnom, nacionalnom i Evropskom nivou)
  • da se kroz dijalog i saradnju mladih i donosioca odluka na lokalu kreira i pilotira model za aktivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka u Leskovcu

Donator: Fondacija Tempus u okviru Erasmus+ programa

Udruženje građana Tim 42