Leskovačkoj bolnici naloženo da nabavi ultrazvučni aparat za Odeljenje onkologije

Leskovačkoj bolnici naloženo da nabavi ultrazvučni aparat za Odeljenje onkologije

Korisnici usluga Službe onkologije Opšte bolnice u Leskovcu u dužem vremenskom periodu nisu mogli da obave ultrazvučne preglede u ovoj ustanovi jer ultrazvuk nije radio, pa su se obratili našoj organizaciji za pomoć u ostvarivanju ovog prava. 

Zbog kršenja više prava propisanih Zakonom o pravima pacijenata, uputili smo prigovor Savetniku za zaštitu prava pacijenata. Savetnik je utvrdio da je prigovor osnovan i u njegovom izveštaju naglasio da je potrebno u što kraćem roku preduzeti sve moguće mere kako bi se omogućilo pacijenatima pravo na zdravstvenu zaštitu.

Sada je na potezu rukovodstvo Opšte bolnice, a Tim 42 će pratiti kada će oprema biti puštena u rad.

Udruženje građana Tim 42