Mladi za aktivno Lebane (2022)

Mladi za aktivno Lebane (2022)

Ova inicijativa potekla je u saradnji samih mladih iz Lebana koji su zainteresovani za udruživanje na lokalu, aktivizam u zajednici i pokretanje pozitivnih društvenih promena i iskusnih omladinskih radnika i radnica koji su motivisani da im pruže neophodnu podršku u prvim aktivističkim koracima.  

Cilj projekta je podsticanje omladinskog aktivizma u Lebanu kroz unapređivanje kapaciteta i podršku u radu neformalnoj grupi Lebanski Gimnazijalci.

Mladi su usavršavali svoje veštine kroz dva treninga: trening o omladinskom aktivizmu i trening o vrednostima udruživanja, a uz mentorsku podršku sproveli su svoje prve inicijative u lokalnoj zajednici.

U okviru projekta kreirana je i publikacija „Kako da osnujem udruženje? Vodič za mlade“ koja je štampana u 150 primeraka.

Donator: UK Aid i People in Need

Udruženje građana Tim 42