Neredovno očitavanje vodomera: Ministarstvo utvrdilo povredu interesa potrošača

Neredovno očitavanje vodomera: Ministarstvo utvrdilo povredu interesa potrošača

Pre više od 2 godine podneli smo nadležnom Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija (sada Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine) inicijativu za zaštitu kolektivnog interesa potrošača – korisnika usluga Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda.

U njoj smo naveli da ovo javno preduzeće krši nekoliko odredbi Zakona o zaštiti potrošača time što ne očitava vodomere na mesečnom nivou, već najmanje dva puta u toku godine.

Ministarstvo je donelo rešenje o povredi kolektivnog interesa potrošača u postupku koji smo inicirali protiv JP za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda”. Rešenje je dostupno ovde.

Ministarstvo je potvrdilo da navedeno preduzeće vrši obmanjujuću nepoštenu poslovnu praksu jer ovakvim očitavanjem ne omogućava potrošačima da prate ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana, kao ni da proveravaju i prate iznos svog zaduženja i ostvaruju uvid u tekuću potrošnju radi provere ukupne potrošnje prema pruženom kvalitetu usluge. Time se potrošači dovode u zabludu u pogledu količine isporučene vode, cene i načina na koji je obračunata.

Na osnovu naše inicijative, javnom preduzeću iz Kikinde je zabranjeno da nastavi ovakvu praksu.

Udruženje građana Tim 42