Održana radionica na temu aktivnog učešća mladih u Leskovcu

Održana radionica na temu aktivnog učešća mladih u Leskovcu

16. aprila u Leskovcu održali smo radionicu „Mladi i aktivno učešće“, čiji je cilj bio da se mladi iz marginaizovanih grupa osnaže za aktivniju participaciju u donošenju odluka na lokalu, aktivizam i volonterizam. U radionici je učestvovalo više od 70 mladih iz Leskovca i okolnih mesta.

Mladi su stekli nova znanja o postojećim mehanizmima za učešće u donošenju odluka na lokalu, informisali se o akterima i sistemima podrške, kao i predstavili svoje ideje za unapređenje položaja u Leskovcu.

Tokom radionice, mladi i omladinski radnici su dogovorili dalje zajedničke korake i aktivnosti.

Udruženje građana Tim 42