Otkazni razlog – radna sposobnost

Otkazni razlog – radna sposobnost

Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i to ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi. Naglašavamo da se ovde radi o dve različite situacije

  1. zaposleni ne želi da radi pa zbog toga ne ostvaruje rezultate rada;
  2. zaposleni ne ume da obavlja posao za koji je angažovan.

Specifičnosti ovog otkaznog razloga tiču se procedure koju poslodavac mora da sprovede pre donošenja rešenja o otkazu:

  • da dostavi zaposlenom pisano obaveštenje u vezi sa nedostacima u njegovom radu i obavezno navede uputstva za poboljšanje rada
  • da ostavi primereni rok zaposlenom za poboljšanje rada
  • da prati rad zaposlenog preko neposrednog rukovodioca ili komisije.

Tek ukoliko nakon ostavljenog roka zaposleni ne poboljša rezultate rada može se dati otkaz ili primeniti neka od mera propisanih zakonom (privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade, u trajanju od jednog do 15 radnih dana, novčana kazna u visini do 20% osnovne zarade zaposlenog za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do tri meseca, opomena sa najavom otkaza).

Otkaz ugovora o radu poslodavac može dati u roku od godinu dana od dana kada je razlog za otkaz nastao (npr. godinu dana otkad je zaposleni prestao da ostvaruje rezultate rada koji se od njega zahtevaju). 

Otkaz se ne može dati ukoliko zaposleni objektivno nije bio u mogućnosti da radi i ostvari rezultate (npr. zbog bolesti).

Udruženje građana Tim 42