Otkazni razlog – zloupotreba bolovanja i alkoholisanost

Otkazni razlog – zloupotreba bolovanja i alkoholisanost

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu. U vidove nepoštovanja radne discipline zakon ubraja, između ostalih, i: 

  • zloupotrebu bolovanja
  • dolazak na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava u toku radnog vremena, koje ima ili može da ima uticaj na obavljanje posla.

Ističemo ova dva otkazna razloga zbog jedne specifičnosti, a to je da poslodavac može zaposlenog da uputi na odgovarajuću analizu u ovlašćenu zdravstvenu ustanovu koju odredi poslodavac, o svom trošku, radi utvrđivanja ovih okolnosti (da li se bolovanje zloupotrebljava ili da li je zaposleni pod dejstvom alkohola). 

Ukoliko poslodavac sumnja u zloupotrebu bolovanja može da podnese pisani zahtev zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izabrani lekar izdao potvrdu o bolovanju ili filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) ukoliko je sprečenost za rad cenila lekarska komisija.

Alkoholisanost zaposlenog se može utvrđivati na ovaj ili na drugi način, u skladu sa opštim aktom poslodavca (npr. Pravilnikom o testiranju zaposlenih na alkohol i opojna sredstva se odredi da komisija unutra preduzeća vrši tzv. alko-test).

Mnogi zaposleni se s pravom pitaju da li imaju obavezu da se podvrgnu navedenim pregledima. Zaposleni ima pravo da bilo kakve analize/testove ove vrste odbije. Ali odbijanje da se odazove na poziv poslodavca da izvrši analizu/test smatra se nepoštovanjem radne discipline pa i u tom slučaju nastaje razlog za otkaz. 

Pravo je poslodavca da odluči da li će doneti rešenje o otkazu ili primeniti neku drugu meru za nepoštovanje radne discipline (privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade, novčana kazna u visini do 20% osnovne zarade, opomena sa najavom otkaza).

Udruženje građana Tim 42