Podrška mladima na putu do zaposlenja (2022-2023)

Podrška mladima na putu do zaposlenja (2022-2023)

Glavni problem na koji želimo da utičemo ovim projektom jeste nedostatak kvalitetnih informacija i programa neformalnog obrazovanja namenjenih izgradnji ličnih, komunikacionih, poslovnih veština i znanja mladih iz NEET kategorije. Projektom ćemo ponuditi model podrške NEET mladima koji se sastoji od karijernog informisanja i savetovanja, programa neformalnog obrazovanja prilagođenog potrebama NEET mladih i mentorske podrške u procesu aktivnog uključivanja na tržište rada i u procese donošenja odluka.

Donator: Fondacija Ana i Vlade Divac

Udruženje građana Tim 42