Podrška NEET mladima na putu do posla (2023)

Podrška NEET mladima na putu do posla (2023)

Primarna ciljna grupa našeg projekta su mlade osobe uzrasta 15 do 30 godina starosti sa teritorije grada Leskovca ali i drugih opština Jablaničkog okruga, koje nisu u sistemu formalnog obrazovanja, nisu zaposleni niti su evidentirani na tržištu rada, nisu uključeni u programe neformalnog obrazovanja niti pohađaju dostupne kurseve i treninge koji se nude mladima, tzv. NEET mladi.

Projektom je predviđena sveobuhvatna podrška ovog marginalizovanoj grupi mladih iz Leskovca, i to kroz:

  • Realizaciju obuka za povećanje zapošljivosti NEET mladih u Leskovcu
  • Informisanje i savetovanje NEET mladih u Leskovcu
  • Mentorsku podršku NEET mladima iz Leskovca u aktivnom traženju konkursa, popunjavanju prijava, sastavljanju dokumenata za prijavu, pripremu za intervju, samozapošljavanje i sl.

Donator: Grad Leskovac

Udruženje građana Tim 42