Podrška u učenju deci iz marginalizovanih grupa i socijalno ugroženih kategorija u Leskovcu“ (2019, 2020)

Podrška u učenju deci iz marginalizovanih grupa i socijalno ugroženih kategorija u Leskovcu“ (2019, 2020)

Tokom projekta uspostavljen je servis u lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja pristupa pravima i zadovoljenja potreba ranjivih društvenih grupa kroz unapređenje politika i praksi socijalne inkluzije u osnovnoškolskom obrazovanju.

Programom podrške u učenju obuhvaćeno je više od 36 dece iz marginalizovanih grupa i socijalno ugroženih kategorija (učenika i učenica prvog razreda) koja pohađaju 3 partnerske osnovne škole u Leskovcu, a koja imaju problem sa savladavanjem školskog gradiva. Deca su pohađala individualne i grupne časove podrške u učenju i radionice, ostvarila napredak u savladavanju školskog gradiva u odnosu na početni nivo. Učenici i učenice su samostalniji u radu, osećaju se podržano, imaju više samopouzdanja, uspešniji su u savladavanju školskog programa.

Program podrške u učenju promovisan i dobro prihvaćen u lokalnoj zajednici, ostvarena je odlična saradnja sa osnovnim školama na teritoriji grada, lokalnim medijima, kao i predstavnicima lokalne samouprave zaduženim za resor obrazovanja i brige o mladima.

Donator: Grad Leskovac

Udruženje građana Tim 42