Prava pacijenata – predug rok za zakazani pregled

Prava pacijenata – predug rok za zakazani pregled

U slučaju da ne možete obaviti zdravstveni pregled za koji ne postoji lista čekanja u državnoj bolnici u roku od 30 dana možete obaviti pregled kod privatnog lekara i tražiti refundaciju troškova od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Prvo je potrebno da uzmete potvrdu iz zdravstvene ustanove da ne možete da obavite pregled (P3 obrazac).

Ovde  preuzmite Potvrdu o nemogućnosti obavljanja lekarskog pregleda u roku od 30 dana.

Nakon obavljenog pregleda kod privatnog lekara, a kako biste refundirali troškove pregleda, potrebno je da matičnoj filijali RFZO-u (u vašem mestu) podnesete popunjenu potvrdu (P3 obrazac), račun za usluge privatnog lekara i popunjen Zahtev za refundaciju novca od RFZO  (obrazac REF1).

Udruženje građana Tim 42