Pravo na zdravu životnu sredinu – aktivnije učešće građana i građanki Leskovca u donošenju odluka koje se tiču životne sredine na lokalnom nivou (2020)

Pravo na zdravu životnu sredinu – aktivnije učešće građana i građanki Leskovca u donošenju odluka koje se tiču životne sredine na lokalnom nivou (2020)

Projekat je za cilj imao da omogući građanima Leskovca da se neposredno izjasne o tome na koji način će se utrošiti budžetska sredstva namenjena zaštiti životne sredine na teritoriji grada Leskovca utrošiti u 2020. godini. Takođe, jedan od ciljeva projekata bio je i informisanje građana o osnovnim pojmovima i principima zaštite životne sredine kao i pravu na učešće u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Ovi ciljevi su uspešno ostvareni implementacijom projektnih aktivnosti: informisanje građana; izrada upitnika i anketiranje građana; predstavljanje rezultata anketnog istraživanja nadležnim organima; promocija projektnih aktivnosti.

Anketom je bilo obuhvaćeno 1436 osoba sa teritorije grada Leskovca. Svi anketirani ispitanici su se izjasnili o aktuelnim ekološkim problemima/potrebama i eventualnim rešenjima, te dali predlog za koje oblasti zaštite životne sredine smatraju da je potrebno ulagati veća sredstva u 2020. godini, dok je skoro polovina njih uputila i svoje sugestije i komentare nadležnima. Donator: Grad Leskovac (Fond za zaštitu životne sredine grada Leskovca)

Udruženje građana Tim 42