Pravo pacijenta na naknadu štete

Pravo pacijenta na naknadu štete

Pacijent koji zbog stručne greške zdravstvenih radnika ili saradnika pretrpi štetu na svom telu ili se prouzrokuje pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, ima pravo na naknadu štete. 

Naknada se najčešće ostvaruje podnošenjem tužbe sudu. Tužba se podnosi protiv pravnog lica (zdravstvene ustanove) u kojoj je intervencija preduzeta i zahteva se nematerijalna šteta zbog  pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog straha, naruženosti ili umanjenja opšte životne aktivnosti.

Ovo pravo se ne može unapred isključiti ili ograničiti, tako da pristanak pacijenta na preduzimanje neke medincinske mere ne znači da je pristao i na štetu usled greške lekara.

Ukoliko smatrate da zdravstveni radnik ili saradnik nije adekvatno preduzeo neku medicinsku meru ili vas nesavesno lečio, obratite se savetniku za prava pacijenata u vašoj opštini. Za obraćanje savetniku možete iskoristiti obrazac prigovora koji se nalazi na našem sajtu.. 

Vrlo je važno da blagovremeno obezbedite sve dokaze koji ukazuju na odgovornost medicinskog osoblja zbog propusta u lečenju, pa se uporedo sa obraćanjem savetniku za prava pacijenata trebate obratiti i nadležnoj zdravstvenoj inspekciji i advokatu koji će vas zastupati pred sudom.

Udruženje građana Tim 42