Pravo pacijenta na olakšavanje patnje i bola

Pravo pacijenta na olakšavanje patnje i bola

Pacijent sa malim šansama za izlečenje ima pravo na olakšavanje patnje i bola, što podrazumeva terapiju bola i palijativno zbrinjavanje. Ovo pravo treba da doprinese manjoj patnji pacijenata, većem dostojanstvu i kvalitetu života.

Palijativno zbrinjavanje podrazumeva brigu o pacijentu ali i podršku njegovoj porodici od trenutka uspostavljanja dijagnoze do kraja perioda žalosti zbog gubitka člana porodice. Jedan od osnovnih zadataka lekara je da preduzima sve mere lečenja koje će pacijentu ublažiti bolove i psihičku patnju.

Bolesti koje najčešće dovode do potrebe za ovim zbrinjavanjem su maligni tumori, bolesti srca i krvnih sudova, dijabetes, opstruktivne bolesti pluća, HIV/AIDS. 

Ovo pravo ne podrazumeva eutanaziju i lišavanja drugog lica života iz samilosti jer to predstavlja krivično delo.

Ukoliko smatrate da je pravo na olakšavanje bola uskraćeno vama ili članu vaše porodice, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42