Pravo pacijenta na preventivne mere

Pravo pacijenta na preventivne mere

Pacijent ima pravo na preventivne mere koje imaju za cilj da očuvaju i unaprede zdravlje, spreče, suzbiju i otkriju bolesti (na primer, obavezna vakcinacija dece). 

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja obezbeđuje preventivnu zdravstvenu zaštitu za sve kategorije stanovništva, a izabrani lekar je taj koji obavlja preventivne preglede. Ali se ova zaštita obezbeđuje i na nacionalnom nivou kroz razne programe prevencije tzv. skrininge (na priemer, program prevencije kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, bubrežne insuficijencije i sl.). Važno je napomenuti da sa pravom pacijenata na preventivne preglede ide i obaveza da se jave na skrining kada za to dobiju poziv od nadležnih zdravstvenih ustanova.

Ukoliko smatrate da vam je neka od predviđenih preventivnih mera uskraćena, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42