Pravo pacijenta na prigovor

Pravo pacijenta na prigovor

Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata.

Međutim, Zakon o pravima pacijenata je pored savetnika odredio još nekoliko lica kojima se pacijent može obratiti prigovorom:

  • zdravstveni radnik koji rukovodi procesom rada
  • direktor zdravstvene ustanove,
  • osnivač privatne prakse.

S obzirom da u praksi nije jednostavno i uvek moguće ostvariti kontakt sa direktorom zdravstvene ustanove ili osnivačem neke privatne bolnice, najbolje je obratiti se savetniku za prava pacijenata u vašoj opštini. Za obraćanje savetniku možete iskoristiti obrazac prigovora, koji ćete:

  1. Odštampati, popuniti i potpisati u dva primerka,
  2. Predati na pisarnici gradske/opštinske uprave u kojoj je savetnik/savetnica zaposlen/a ili preporučenom pošiljkom na adresu gradske/opštinske uprave,
  3. Zadržati jedan primerak (sa prijemnim pečatom organa) za sebe ili sačuvati potvrdu Pošte o prijemu pošiljke kao dokaz o obraćanju savetniku/savetnici.

Pacijenti se mogu obratiti savetniku u slučaju kršenja jednog od 19 prava predviđenih Zakonom o pravima pacijenata.

Ukoliko imate poteškoća sa popunjavanjem prigovora, prikupljanjem neophodne dokumentacije ili niste sigurni koja prava Vam kao pacijentu/pacijentkinji po zakonu pripadaju, obratite se našoj organizaciji na adresu pravapacijenata@team42.org.rs

Udruženje građana Tim 42