Predstavka Evropskom sudu za ljudska prava

Predstavka Evropskom sudu za ljudska prava

Ukoliko smatrate da su vaša ljudska prava prekršena od strane nadležnih organa i nakon što iskoristite sva dozovljena pravna sredstava u Republici Srbiji, možete uputiti predstavku Evropskom sudu za ljudska prava. Iako pritužbu možete popuniti sami, zbog formalnih procedura koje važe pred ovim sudom, savetujemo vam da angažujete stručna lica koji će vam pomoći da pravilno sačinite svoju predstavku i priložite sva neophodna dokumenta uz nju.

Udruženje građana Tim 42