Predstavljena publikacija „Kako se koriste sredstva Fonda za zaštitu životne sredine u Leskovcu“

Predstavljena publikacija „Kako se koriste sredstva Fonda za zaštitu životne sredine u Leskovcu“

Na okruglom stolu koji je Tim 42 organizovao 08.02. u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju predstavljena je publikacija „Kako se koriste sredstva Fonda za zaštitu životne sredine u Leskovcu„.

Na samom početku događaja, predstavnica Odeljenja za zaštitu životne sredine predstavila je rad Fonda.

Nakon toga, predstavnici Tima 42 predstavili su rezultate istraživanja efekata podržanih iz Fonda u 2020-2021 godini. Istraživački tim je analizirao:

  • odobrene predloge projekata i njihove budžete
  • projektne izveštaje i fotografije koje su podnosioci projekata predali Odeljenju za zaštitu životne sredine
  • podatke dobijene od samih podnosioca projekata putem zahteva zapristup informacijama od javnog značaja
  • stanje na terenu
  • medijske priloge i izveštaje, uključujući i sajtove podnosioca predloga projekata i profile na društvenim mrežama

Na osnovu rezultata istraživanja kreirane su preporuke za unapređenje rada Fonda za zaštitu životne sredine, koje su sastavni deo publikacije.

Projekat „Zeleni fond za životnu sredinu“ je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija

Udruženje građana Tim 42