Predstavljeni rezultati istraživanja položaja i potreba mladih u Leskovcu

Predstavljeni rezultati istraživanja položaja i potreba mladih u Leskovcu

U sredu, 23.12. u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju održan je okrugli sto na kome smo predstavili rezultate istraživanja položaja i potreba mladih u Leskovcu. Publikacija je dostupna za preuzimanje na našem sajtu.

Istraživanje je sprovedeno u periodu septembar – novembar 2020. godine.

Obuhvatili smo više različitih oblasti: institucionalni i pravni okvir, položaj mladih u Leskovcu, mobilnost i perspektivu, ekonomsku situaciju, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, zdravlje mladih u Leskovcu, kultura i slobodno vreme, kao i mapiranje dostupnih sadržaja za provođenje slobodnog vremena mladih, informisanje mladih, aktivizam i volonterizam, uključivanje mladih u procese donošenja odluka.

Rezultati ovog istraživanja poslužiće kao polazna tačka za konsultativni proces za izradu Strategije brige o mladima Grada Leskovca, koja bi trebalo da važi od 2021. godine.

Rezultati istraživanja će biti dostupni svim ustanovama, organizacijama i institucijama kao polazna tačka za kreiranje programa i sadržaja, a sve u cilju unapređenja položaja mladih u Leskovcu

Udruženje građana Tim 42 će istraživanje iskoristiti kao polaznu tačku za uspostavljanje strukturiranog dijaloga mladih sa donosiocima odluka na lokalu i aktivno zagovaranje za sistemska rešenja koja vode ka unapređenju položaja mladih u društvu. Kao prvi korak u strukturiranom dijalogu, na okruglom stolu učestvovali su i Stefan Kitanović, član Gradskog veća i Aleksandar Stojanović, koordinator Kancelarije za mlade, koji su komentarisali rezultate istraživanja položaja i potreba mladih i odgovarali na pitanja mladih koja smo prikupili u prethodnom periodu. Snimak događaja možete pogledati na našoj Fejsbuk strani.

Projekat „Prvi koraci za Leskovac prilagođen mladima“ podržan je od strane Evropske Unije kroz projekat “Regional Youth Compact for Europe” koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju.

Udruženje građana Tim 42