Kako da prijavite probleme sa odlaganjem otpada?

Kako da prijavite probleme sa odlaganjem otpada?

Nadležni organi navode da je obuhvat pružanja usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog čvrstog otpada oko 100% urbanih mesnih zajednica i 90% seoskih mesnih zajednica teritorije grada Leskovca, a očekuje se da do kraja 2022. godine bude 100%. Međutim, veoma često nam ljudi javljaju da je nedovoljno kontejnera za odlaganje otpada raspoređeno u njihovom selu ili da se neredovno prazne. O sudovima za primarnu selekciju otpada u ruralnim sredinama se do sada nije ni razgovaralo. Zbog toga je čest problem meštana raznorazni otpad raspoređen duž obale reke, u ataru sela i slično.

Ako smatrate da u vašem mestu nema dovoljno sudova za odlaganje otpada – kontejnera (a uslugu uredno plaćate), obratite se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca – Inspekciji za zaštitu životne sredine. Ovom organu prijavu možete uputiti:

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili poteškoća sa podnošenjem prijave, ili niste zadovoljni postupanjem nadležnog organa i potrebna vam je pomoć, možete se obratiti našem timu putem ovog mejla.

Takođe, ukoliko smatrate da u vašoj mesnoj zajednici postoji problem sa sakupljanjem i odvoženjem otpada, a ona nije pokrivena ovom uslugom, javite nam se.

Tekst je nastao u okviru projekta Povezivanje: ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana“, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).

Udruženje građana Tim 42