Pristup informacijama od javnog značaja

Pristup informacijama od javnog značaja

Po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, svaki građanin ima pravo da od organa javne uprave zahteva pristup informaciji od javnog značaja. Potrebno je da popunjen i potpisan Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja  podnesete organu od kojeg tražite obaveštenje o traženoj informaciji, uvid u dokumenta ili dostavljanje kopije istih.

U slučaju da na svoj zahtev niste dobili odgovor u zakonskom roku (koji je 15 dana od prijema zahteva), možete Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti uputiti Žalbu kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave). Preuzmite obrazac Žalbe, popunite i pošaljite instituciji Poverenika.


Udruženje građana Tim 42