Programi i projekti

Većinu naših aktivnosti sprovodimo kroz sledeća 4 programa:
Mladi i omladinska politika
Monitoring i javno zastupanje
Informisanje i aktivno učešće građana u donošenju odluka
Zaštita ljudskih, građanskih i radnih prava

Aktivnosti sprovodimo uz finansijsku podršku različitih donatora, ali i sredstvima udruženja i uz volonterski doprinos svih članova i članica Tima 42.
_______________________

Projekti:
_______________________

Learning baloon (2020, 2021)

Erasmus plus projekat „Learning baloon“ sprovodimo u partnerstvu sa organizacijom Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena. Ciljevi projekta su: duboko razumevanje procesa neformalnog obrazovanje i celoživotnog učenja, njegovih karakteristika i svrhe u inteterkulturnom radu; razvijanje kapaciteta i profesionalizacija omladinskih radnika i omladinskih lidera na polju neformalnog obrazovanja, što dalje vodi ka građanskom angažovanju i odgovornom […]

Pročitaj više

Nacionalni program volontiranja mladih MLADI SU ZAKON 2020 (2020)

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa organizacijama Mladi istraživači Srbije, Pokret gorana Vojvodine, CeGrad i Empower a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program volontiranja mladih Ministarstva omladine i sporta, koji od 2010. kroz lokalne omladinske volonterske projekte (OVP) i nacionalne/međunarodne volonterske kampove podstiče aktivizam i volontiranje […]

Pročitaj više

First steps towards youth-centered Leskovac (2020)

Tokom projekta, sprovešćemo dva istraživanja na teritoriji grada Leskovca: Istraživanje potreba mladih u Leskovcu Sveobuhvatno istraživanje programa i sadržaja koji su dostupni mladima u Leskovcu od strane raznih ustanova, institucija, organizacija. Projektni tim će analizirati i uporediti rezultate ova dva istraživanja i organizovati okrugli sto sa donosiocima odluka iz lokalne samouprave, lokalne kancelarije za mlade, […]

Pročitaj više

HERO – Human Rights Education Opportunity 2nd edition (2020)

U parterstvu sa organizacijom Carpe Diem iz Hrvatske, sprovodimo Erasmus plus projekat „HERO – human rights education opportunity 2nd edition“. Projekat „HERO2“ baziran je na potrebama organizacija koje učestvuju u procesu unapređenja kompetencija omladinskih radnika i radnica u oblasti ljudskih prava i obrazovanja o ljudskim pravima. Glavni ciljevi „HERO2“ su: – podizanje svesti o poštovanju i primeni […]

Pročitaj više

Besplatni servis za građane o radnim pravima (2020)

Projektne aktivnosti su osmišljene kao odgovor na pogoršanje položaja i statusa radnika i radnica u Jablaničkom okrugu, jednom od najsiromašnijih okruga u Srbiji, a u toku epidemije virusa Covid 19. Zbog potencijalnih ekonomskih gubitaka, rukovodstva nekih fabrika odlučila su da nastave svoju delatnost uprkos aktima Vlade RS, epidemiologa, Zavoda za javno zdravlje i lokalnog kriznog […]

Pročitaj više

Za kvalitetnije komunalne usluge (2019)

Tokom projekta smo prikupili informacije o obavljanju komunalne delatnosti na teritoriji Leskovca putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Izvršena je analiza, sumiranje i klasifikacija podataka i na osnovu njih izrađen veb sajt Oceniuslugu.rs koji građanima i građankama Leskovca pruža mogućnost da se izjasne o kvalitetu komunalnih usluga, daju svoje predloge i komentare. […]

Pročitaj više

Podrška u učenju deci iz marginalizovanih grupa i socijalno ugroženih kategorija u Leskovcu“ (2019, 2020)

Tokom projekta uspostavljen je servis u lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja pristupa pravima i zadovoljenja potreba ranjivih društvenih grupa kroz unapređenje politika i praksi socijalne inkluzije u osnovnoškolskom obrazovanju. Programom podrške u učenju obuhvaćeno je više od 36 dece iz marginalizovanih grupa i socijalno ugroženih kategorija (učenika i učenica prvog razreda) koja pohađaju 3 partnerske […]

Pročitaj više

Pravo na zdravu životnu sredinu – aktivnije učešće građana i građanki Leskovca u donošenju odluka koje se tiču životne sredine na lokalnom nivou (2020)

Projekat je za cilj imao da omogući građanima Leskovca da se neposredno izjasne o tome na koji način će se utrošiti budžetska sredstva namenjena zaštiti životne sredine na teritoriji grada Leskovca utrošiti u 2020. godini. Takođe, jedan od ciljeva projekata bio je i informisanje građana o osnovnim pojmovima i principima zaštite životne sredine kao i pravu na učešće u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42