Programi i projekti

Većinu naših aktivnosti sprovodimo kroz sledeća 4 programa:
Mladi i omladinska politika
Monitoring i javno zastupanje
Informisanje i aktivno učešće građana u donošenju odluka
Zaštita ljudskih, građanskih i radnih prava

Aktivnosti sprovodimo uz finansijsku podršku različitih donatora, ali i sredstvima udruženja i uz volonterski doprinos svih članova i članica Tima 42.
_______________________

Projekti:
_______________________

Besplatni servis za građane o radnim pravima (2020)

Projektne aktivnosti su osmišljene kao odgovor na pogoršanje položaja i statusa radnika i radnica u Jablaničkom okrugu, jednom od najsiromašnijih okruga u Srbiji, a u toku epidemije virusa Covid 19. Zbog potencijalnih ekonomskih gubitaka, rukovodstva nekih fabrika odlučila su da nastave svoju delatnost uprkos aktima Vlade RS, epidemiologa, Zavoda za javno zdravlje i lokalnog kriznog […]

Pročitaj više

Za kvalitetnije komunalne usluge (2019)

Tokom projekta smo prikupili informacije o obavljanju komunalne delatnosti na teritoriji Leskovca putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Izvršena je analiza, sumiranje i klasifikacija podataka i na osnovu njih izrađen veb sajt Oceniuslugu.rs koji građanima i građankama Leskovca pruža mogućnost da se izjasne o kvalitetu komunalnih usluga, daju svoje predloge i komentare. […]

Pročitaj više

Podrška u učenju deci iz marginalizovanih grupa i socijalno ugroženih kategorija u Leskovcu“ (2019, 2020)

Tokom projekta uspostavljen je servis u lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja pristupa pravima i zadovoljenja potreba ranjivih društvenih grupa kroz unapređenje politika i praksi socijalne inkluzije u osnovnoškolskom obrazovanju. Programom podrške u učenju obuhvaćeno je više od 36 dece iz marginalizovanih grupa i socijalno ugroženih kategorija (učenika i učenica prvog razreda) koja pohađaju 3 partnerske […]

Pročitaj više

Pravo na zdravu životnu sredinu – aktivnije učešće građana i građanki Leskovca u donošenju odluka koje se tiču životne sredine na lokalnom nivou (2020)

Projekat je za cilj imao da omogući građanima Leskovca da se neposredno izjasne o tome na koji način će se utrošiti budžetska sredstva namenjena zaštiti životne sredine na teritoriji grada Leskovca utrošiti u 2020. godini. Takođe, jedan od ciljeva projekata bio je i informisanje građana o osnovnim pojmovima i principima zaštite životne sredine kao i pravu na učešće u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42